Kako toplotna črpalka pridobi brezplačno toploto?

Delovanje toplotne črpalke

1. V uparjalniku tekoča delovna snov – hladivo prevzame toploto iz okolice (zrak, zemlja, voda). Hladivo pri tem pri razmeroma nizki temperaturi izpari – preide v plinasto stanje.

2. Kompresor (ki ga poganja eletrika) vsesa plinasto hladivo, ga močno stisne (hladivo se pri tem močno segreje) in potisne po cevi naprej.

3. Hladivo s povečano temperaturo in višjim tlakom nadaljuje pot skozi kodenzator, ki se nahaja v izmenjevalniku toplote. Pri tem toplota iz hladiva preide v hladnejšo vodo, ki teče skozi ogrevalni sistem. Hladivo se ohladi in ob pomoči visokega tlaka preide v tekoče stanje – kondenzira.

4. Ekspanzijski filter zniža tlak hladiva, zaradi česar se hladivo še dodatno ohladi.

Zdaj se celoten postopek ponovi. Hladivo v uparjalniku prevzame toploto iz okolice …

5. Ko se voda v izmenjevalniku toplote dovolj segreje, krmilno vezje vklopi črpalko, ki vzpostavi kroženje vode v ogrevalnem sistemu.

6. Topla voda ogreva različna grelna telesa: bojler za sanitarno vodo, radiatorje, sistem talnega gretja …

 

Interaktivna animacija delovanja toplotne črpalke